Hvor Høyt Kan Bitcoin Gå? Bitcoin Sin Øvre Grense:

Bitcoin er vanskelig å forutsi, spesielt kortsiktig. Men, de langsiktige bevegelsene er mer rasjonelle, og mulige å predikere/estimere til en viss grad. I dag vil jeg forsøke å finne ut hvor høy Bitcoin kan gå til i 2025 og senere.

Bitcoin vil overgå $500,000 i 2025 ettersom stock to flow’en blir doblet og Bitcoin overtar rollen til Gull som verdiholder. Senere, mellom 2031 og 2037, vil Bitcoin overgå en million dollar. Den øvre grensen for Bitcoin er et sted mellom 30 og 60 millioner USD per BTC.

Det er mange store finans institusjoner som har kommet ut med Bitcoin prediksjoner for 2021 og 2022. I tabellen under finner du en rekke prediksjoner fra store spillere:

Predikert Bitcoin PrisBedrift / Person
$300,000Citibank
$146,000JP Morgan
$115,000Pantera Capital
$100,000SkyBridge Capital
Over $130,000Cathy Wood 
(Sources: 1, 2, 3, 4, 5, 6)

De er ikke helt enige, men vi ser tydelig at de alle tror Bitcoin skal høyere enn $100,000.

Men hva sier “mannen på gata”?

I en spørreundersøkelse jeg foretok i Norges største Facebook gruppe om hvor høyt Bitcoin kan gå, svarte 41% av de 200+ deltakerne at de tror Bitcoin vil nå $100,000.

Videre sa 31.5% at de tror Bitcoin vil nå en høyere pris enn $100,000 mens 27.6% sa de tror Bitcoin ikke vil bikke $100,000 i løpet av 2022.

Vi har altså 68.5% av “retail investorer” som tror Bitcoin vil nå $100,000 eller høyere i løpet av 2021/2022.

Kombinert med at de “store” spillerne predikerer mellom $100,000 og $300,000 vil jeg si det rimelig å konkludere med at Bitcoin minst kan nå et sted mellom $100,000 og $150,000. I beste tilfelle kan den gå helt til $300,000 ifølge Citibank.

Hvor Høyt Kan Bitcoin Gå I 2025?

Jeg kan si det med en gang: Jeg tror Bitcoin skal et godt stykke over $500,000 i 2025 (pluss minus ett år eller to).

Grunnen til dette er at Bitcoin vil overta markedverdien til Gull, som er på $11 Trillioner i skrivende stund. (Bitcoin er verdt ca. $1 Trillion)

Mange ser på Bitcoin som e-gull på grunn av likhetene mellom dem. Det viktigste likhetstrekket er at de begge har høy stock to flow.

Stock to flow forteller oss hvor lang tid det tar å doble mengden av noe, gitt dagens produksjons rate.

Gull har omtrentlig en stock to flow på 75. Det betyr at det tar 75 år å doble mengden gull som kjøpes og selges idag, gitt dagens produksjons hastighet av gull.

Bitcoin har per nå en stock to flow på 50, altså en del lavere enn Gull.

Den lavere stock to flow’en er en av grunnene til at Gull er mer verdifullt en Bitcoin.

I tabellen under ser du hvordan markedsverdi of stock to flow henger tett sammen:

Objekt Stock to Flow Markedsvedri (Millioner USD)
Gull75$11,000,000
Sølv63$1,500,000
Bitcoin 202150$1,000,000
Bitcoin 201724$230,000
Palladium20$46,000
Bitcoin 20136,66$14,640
Platinum1,6$3,000
(kilde)

En annen måte å visualisere dette er ved hjelp av sløyle diagrammer. Nedenfor ser du den samme dataen som i tabellen over:

hva er stock to flow
Tatt fra solberginvest.com

Vi ser en klar korrelasjon mellom stock to flow og markedsverdi, altså at høyere stock to flow fører til høyere markedsverdi. Dessuten ser forholdet ut til å være eksistensielt. Legg merke til at grafen til høyere 10x’er per tikk opp.

Hvorfor dette er tilfelle er ganske enkelt:

  1. Høyere stock to flow gjør et objekt “hardere”, som vil si at det holder bedre på verdi over tid.
  2. Et objekt som holder på verdi over tid er mer verdifult enn objekter som ikke holder verdi over tid like bra.
  3. Derfor bør en økning i stock to flow føre til en økning i verdi.

Det som virkelig skyter fart på sakene i Bitcoin’s tilfelle er dette: Stock to flow’en til Bitcoin dobles hvert fjerde år!

Neste dobling skjer i 2024, som vil gi Bitcoin en stock to flow over 100, altså mye høyere enn gull.

Når stock to flow’en blir mye høyere enn gull tror folk flest at pengene i gull vil flyte over til Bitcoin.

JP Morgan har sagt seg enig i denne påstanden, sammen med en rekke andre større aktører. (kilde)

Hva skjer da, hvis Bitcoin får en market cap på $11 Trillioner dollar?

Det kan enkelt regnes ut. Formelen vi bruker da er: Pris = Markedsverdi / Supply

$11,000,000,000,000 / 19,000,000 = $580,000

Med andre ord:

Hvis Bitcoin overtar markedsverdien til gull vil Bitcoin nå en pris på $580,000. Dett kan skje i 2025, ettersom stock to flow’en til Bitcoin dobles til over 100 i 2024.

Hvor Høyt Kan Bitcoin Gå Etter 2030?

Jeg tror personlig at Bitcoin vill nå en million dollar et sted mellom 2031 og 2037. Grunnen til dette er en spesifikk modell som predikerer det.

For å være helt presis, så tror jeg at Bitcoin vil nå $1,000,000 av fundamentale årsaker, men at den spesifikke modellen kan si noe om når det skjer.

Modellen vi skal se på nå heter The LogFit Model, og viser de logaritmiske trendlinjene Bitcoin har holdt seg innen siden 2011:

Hvor høyt kan Bitcoin gå
Les mer om modellen her

Vi ser at Bitcoin vil nå $1,000,000 tidligst i 2031 og senest i 2036 i følge The LogFit Model.

Hvor Høyt Kan Bitcoin Gå? Bitcoins Øvre Grense:

Dette er litt mer komplisert enn som så, ettersom Bitcoin ikke har en øvre grense når det kommer til “pris”. Når det kommer til verdi derimot, har Bitcoin en øvre grense. Den kan ikke representere mer verdi en den verdien som eksisterer i verden.

Nok filosofi. La oss se på litt tall, og hvor høyt Bitcoin kan gå om den når sitt fulle potensiale:

Bitcoin Sin Funskjon Er Å Holde På Verdi Over Tid

Dette er viktig å forstå. Det er også viktig å forstå at den er bedre på nettopp dette enn noen andre ting som noensinne har blitt laget/funnet. Ja, Bitcoins pris er volatil, men fundamentalt sett er Bitcoin en bedre verdiholder enn alt annet i verden.

En av grunnene til at Bitcoin er verdens beste verdiholder er stock to flowen til Bitcoin. En annen er at den er umulig å kontrollere/forandre fordi den desentralisert og sikret med flere milliarder dollar verdt med hardware og strøm. En tredje grunn er at den har en hard grense på 21,000,000 BTC. Det kan med andre ord aldri eksistere mer enn 21 millioner BTC, noe som gir den “absolutt sjeldenhet”.

Kombiner Bitcoins overlegne fundamentale aspekt med FIAT (vanlige penger som dollar og kroner) sin svake natur og sakte med sikker død og du har oppskriften på en finansiell revolusjon.

Bitcoins funksjon er som sagt å holde på verdi. Om Bitcoin når sitt fulle potensiale vil det være da være slik at all verdi er grunnet i Bitcoin.

Vi vil ha en valuta som er backet av Bitcoin. Banker vil ha Bitcoin i reservene sine. Olje og gull vil være priset i Bitcoin. Større internasjonale transaksjoner vil foregå i Bitcoin.

All verdien som brukes i spekulasjon og investering i aksjer, eiendom, valutakurser, obligasjoner og derivativer av alle disse vil ende opp i Bitcoin.

Det er estimert at det eksisterer mellom 600 og 1200 Billioner USD i verden. Om alt dette går inn i Bitcoin, vil prisen per BTC bli:

$600 Billioner / 21,000,000 BTC = $30,000,000/BTC

Eller,

$1,2 Billiarder / 21,000,000 BTC = $60,000,000/BTC

Jepp, rolige 60 mill per BTC…

Viktig: Dette er ikke en prediksjon. Dette er et tankeeksperiment hvor vi utforsker Bitcoins øvre grense.

Husk også dette: “Prisen” er ikke viktig her. Den vil forandre seg ettersom dollaren blir svakere. Det utregningen over forteller oss er at den øvre grensen i verdi er ekvivalent med verdien av 60 millioner dollar, i nåtidens dollarverdi. Hvis/når dollaren svekkes, vil “prisen” øke for å opprettholde den samme “verdien” vi fant over.

Konklusjon:

Bitcoin vil i 2021/2022 gå til $100,000 – $150,000. I 2025, når Bitcoin dobler sin stock to flow, vil Bitcoin overta gull og gå til en pris over $500,000. Den vil overgå $1,000,000 mellom 2031 og 2037 i følge The LogFit Model. Den øvre grensen Bitcoin kan nå er på $60,000,000 per BTC.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *