Ethereum eller Bitcoin

Kjøpe Ethereum Eller Bitcoin? Hvilken Av Dem Jeg Har Investert i:

Kryptovaluta har eksplodert de siste årene. Det å investere i Bitcoin eller Ethereum er gått fra å være spekulativ gambling til noe som banker og pensjonsfond foretar seg. I denne artikkelen skal jeg fortelle deg hva jeg personlig har investert i, og tankene mine rundt Bitcoin og Ethereum

Både Bitcoin or Ethereum er historisk sett gode investeringer. De har begge to meget høyt potensiale, men Bitcoin slår best ut ettersom risikoen er lavere.

La oss se litt nærmere på forskjellene, og hvilken av de som er den beste investeringen.

Bitcoin eller Ethereum: Hvilken Bør Du Kjøpe?

Bitcoin og Ethereum har begge hatt en eventyrlig avkastning oppigjennom, men det er ingen garanti for at de vil fortsette. La oss se litt på historik data, og se på hva de to kan nå i løpet av 2021/2022, samt dette tiåret.

Bitcoin kan nå $1,000,000 i løpet av 2030:

Jeg tror at Bitcoin nå nå over en million dollar i løpet av dette tiåret. Jeg har skrevet en lengre artikkel om akkurat dette på engelsk, den kan du lese her.

Kort forklart er det basert på tre modeller, to av dem jeg selv har laget og den legendariske stock to flow modellen av Plan B. Sjekk modellene mine ut her.

Stock to Flow Modellen av Plan B:

Plan B forsøkte å modellere Bitcoin prisen baser på sjeldenhet. Han brukte noe som heter “stock to flow”, som viste seg å være genialt å bruke som parameter for pris utvikling.

Stock to flow er et tall som forteller deg hvor mange år det tar å doble tilbudet av noe, gitt dagens produksjons hastighet.

For eksempel har gull er stock to flow rundt 60. Det betyr at det vil ta 60 år å doble mengden gull i verden, gitt hvor fort vi produserer gull i dag.

En høy stock to flow betyr at det er vanskelig å lage mer av det, og at det er en lav inflasjons rate. Dette resulterer ofte i høy pris.

Sjekk grafen jeg lagde nedefor som viser sammenhengen mellom stock to flow of markedsverdi mellom en rekke metaller og bitcoin:

Legg merke til at grafen på høyere side er logaritmisk, det vil si at y aksen øker eksistensielt.

Slik tolker vi dette: En lineær økning i stock to flow fører til en eksponentiell økning i pris. (lineær = 1,2,3,4,5,6,7,8,9… mens eksponentiell = 2,4,8,16,32,64,128…)

Det som er så genialt med Bitcoin er at produksjons raten halveres hver fjerde år. Dette fører til en dobling i stock to flow hver fjerde år, ettersom halvering i produksjonsrate fører til at det tar dobbelt så lang tid å doble mengden av det.

Dette er en av grunnene til at Bitcoin er suverent bedre enn FIAT (vanlige penger).

Nedenfor ser du stock to flow modellen, og når den predikerer en Bitcoin pris over en million dollar:

kilde

Her ser vi at modellen predikerer at vi tidligst vil nå en million dollar i 2025, men historisk sett pleier vi å henge etter litt. Vi kan ihvertfall si at denne modellen peker på at vi kommer til å nå en million dollar i løpet av siste halvdel av 2020-årene.

The Fair Value S2F Model:

Denne modellen er basert på fundamentale faktorer som blant annet stock to flow, hvor lenge det er til neste halvering av produksjonsraten, fremtidig stock to flow, og over et ti-år med historisk pris-data.

Den grønne linja signaliserer hva Bitcoin burde koste til et hver tidspunkt. En slags “fair” verdi. Hvis markedet var 100% rasjonelt burde vi holdt oss på den grønne linja til en hver tid.

I bear-markets er vi langt under denne linje, mens i bull-markets ender vi opp langt over den. under den hvite linja regnes Bitcoin som billig, mens over den røde er bitcoin dyr.

Nedenfor ser du “The Fair value S2F Model” som predikerer en Bitcoin pris på $1 million i 2025:

les mer om modellen her

Den forteller oss at $1,000,000 er “fair” i 2025-2026. Avhengig av det irrasjonale markedet kan det være vi er under eller over dette. Det vi kan si er at vi bør være rundt en million dollar i siste halvdel av dette ti-året, i følge denne modellen.

Dette er ikke å forvirre med “den øvre grensen” til Bitcoin. Den er MYE høyere enn $1 million. Jeg har faktisk regnet det ut i denne artikkelen, og det vil nok overaske deg…

Bitcoin: Forventet avkastning

Gitt at Bitcoin vil nå $1,000,000 i løpet av 2030, avhenger avkastningen av hva dagens Bitcoin pris er. I skrivende stund er den $45,000. Sjekk dagen pris her.

Slik regner du ut forventet avkastning:

1 000 000 / dagens pris = Forventet ROI (return on investment)

I mitt tilfelle blir det da: 1 000 000 / 45 000 = 22.222x

La oss sammenlikne dette med hva jeg tenker Ethereum kan få til:

Ethereum kan nå $100,000 i løpet av 2030:

Dette har jeg også en engelsk artikkel om som du kan lese her. kort forklart så tror jeg dette er mulig fordi:

  • Digitale Obligasjoner (bonds). En av de største bankene i EU har gitt ut en digitalt obligasjon som tokens bygd på Ethereums blokkjede. Dette er gigantisk.

  • Tokensiert Eiendom and Aksjer. Bolig og aksjer blir gjort om til tokens på Ethereums blokkjede hele tiden. Dette er med på å øke verdien av ETH. Det forventes at denne trenden vil fortsette å akselerere.

  • DEFI. Desentralisert finans er en kraft som kommer til å forandre verden. Det meste av denne bransjen er basert på Ethereum.

  • NFT. Alt av NFT kunst, metaverse etc. kommer bare til å vokse. Vi ser at store deler av dette er bygget på Ethereum, som for eksempel Decentraland (ledende metaverse prosjekt).

  • Institusjonell Akkumulering. Vi ser nye aktører hamstre ETH hele tiden. Nå som ETH har gått fra en inflasjons modell til en deflasjons modell vil dette sannsynligvis akselerere enda mer.

  • ETH 2.0. Dette vil gjøre Ethereum utrolig mye bedre. Da vil Ethereum kunne behandle flere hundre tusen transaksjoner per sekund med tilnærmet null avgifter. Dette vil gjøre Ethereum mye lettere å adoptere for banker og bedrifter.

Vi ser altså en rekke fundamentale faktorer som tyder på at Ethereum vil gjøre det knall bra fremover, men hvorfor akkurat $100,000?

Ethereum Sitt Langsiktige Potensiale:

Måten å bestemme seg for en spesifikk pris når den er såpass langt unna der vi er nå, er å se på “bitcoin prisen” til Ethereum. Det vil si hvor mange BTC vi kan få for en Ethereum.

Grafen vi skal se på nå viser forholdet mellom Bitcoin og Ethereum, altså hvor mange BTC en ETH er vedt. ETH/BTC grafen, kalles den.

Vi kan spekulere at den konvergerer mot en bestemt verdi: 0.1BTC

Eth vs BTC

Om Ethereum / Bitcoin forholdet går mot 0.1, og Bitcoin når en pris på en million dollar, vil Ethereum nå $100,000 (fordi 100K er 0.1 * 1 million)

Dette er selvfølgelig ren spekulasjon, men det er langt ifra umulig. Spesielt med tanke på alle de fundamentale styrkene til Ethereum, i tillegg til at Ethereum har vært langt over 0.1 BTC tidligere.

Les mer om hvorfor jeg tror Ethereum er en god investering i denne artikkelen.

Ethereum: Forventet avkastning

Gitt at Ethereum vil nå $100,000 i løpet av 2030, avhenger avkastningen av hva dagens Ethereum pris er. I skrivende stund er den $3,500. Sjekk dagen pris her.

Slik regner du ut forventet avkastning:

100 000 / dagens pris = Forventet ROI (return on investment)

I mitt tilfelle blir det da: 100 000 / 3 500 = 28.5x

Vi ser at den potensielle avkastningen til Ethereum er høyere enn Bitcoin sin, som var på 22.222x. Gjør dette Bitcoin til en bedre investering? Det spørs, ettersom risikoen til Ethereum er mye høyere enn risikoen til Bitcoin.

Når det kommer til risiko i krypto markedet er det viktig å vite dette:

Siden Bitcoin styrer markedet vil altcoins som Ethereum og XRP falle når Bitcoin faller. Dette gjør at investering i altcoins har to risikoer: sin egen og Bitcoin sin. I Ethereum’s tilfelle vil man påta seg risikoen ved at Ethereum feiler, eller blir fra-kjørt av konkurrenter, samt risikoen om at Bitcoin faller.

Investering I Bitcoin innbærer bare den ene av disse risikoene, og er derfor ansett som “sikrere” av de fleste krypto investorer.

Den lille økningen i potensiell avkastning ved å investere i Ethereum er ikke verdt den ekstra risikoen, etter min mening. Dette er ikke finansiell rådgivning, kun min u-sertifiserte mening.

Bitcoin vs Ethereum: Hvilken Jeg Personlig Eier

Det korte svaret: Jeg eier både Bitcoin og Ethereum.

Det lange svaret er at jeg har invester mye mer i Bitcoin enn Ethereum, men at jeg trader Ethereum i større grad enn Bitcoin.

I skrivende stund er Bitcoin rundt 60% av min portefølje, mens Ethereum bare utgjør 20%. Går vi to-tre måneder tilbake var Ethereum nesten 50% av porteføljen min, mens Bitcoin bare var 30%.

Med andre ord: Stort sett holder jeg mer Bitcoin enn Ethereum. Men, i ny og ne trader jeg mye Bitcoin over til Ethereum eller motsatt for å utnytte svingninger i Ethereum / Bitcoin forholdet. Dette er en del av strategien min, som jeg også skriver om i boken min.

Om du er interessert i å lære mer om når og hvorfor jeg trader Ethereum over til Bitcoin, og motsatt, kan du lese den engelske artiklen jeg har skrevet om det:

When And Why I Trade My Bitcoin For Ethereum (and the other way too)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *